Online Citizen Appointment

PANAWAGAN: MAG-SCHEDULE NG IYONG PAGBABAKUNA ONLINE


Maaaring mag-schedule ng iyong pagbabakuna online sa iyong nais na petsa, oras at lugar ng pagbabakuna.


Pumunta sa TRACE Taguig website sa trace.taguig.gov.ph o Taguig TRACE kiosks sa lahat ng barangay halls at mag-schedule ng pagbabakuna!


Para sa mga katanungan, magpadala ng e-mail sa Taguig Vaccination Call Center sa [email protected] o tumawag sa Vaccination Hotlines na bukas araw-araw mula 6AM to 10PM.